King of the South

Trykk for King of the South vol. 1
Trykk for King of the South vol. ?

King of the South (KotS) er en serie turneringer i et Player Tour-format. Player Tours er en samling av turneringer der spillere individuelt opparbeider seg ranking poeng basert på hvor godt deres lag gjør det i hver enkel turnering (et “stop” i Tour-en). Det vil si at under hver KotS-turnering kårer vi et vinnerlag samtidig som alle enkeltspillere samler individuelle ranking poeng.

Etter at en serie turneringer (vol. 1/2/3 etc.) er fullført, står vi igjen med én vinner som har samlet opp flest mulig poeng under turneringene (stop #1/#2/#3 etc.) som inngår i den gitte tour-en (vol. 1/2/3 etc.).

Klikk deg inn i menyen over for å finne de aktuelle Tourene, og deres stops.

Struktur for turneringene